چهارشنبه 3 بهمن 1397   21:43:59
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1397/10/16 يكشنبهطی حکمی از سوی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور؛
معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان غذا و دارو منصوب شد
طی حکمی از سوی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان غذا و دارو منصوب شد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در حکم سید رحمت اله اکرمی برای "حسین بهرامی" آمده است: با توجه به صورت جلسه شماره 21. 207969 مورخ 27 آذر ماه 1397 کمیته سرمایه انسانی وزارت متبوع و در اجرای ماده 32 قانون محاسبات عمومی کشور به موجب این حکم به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان غذا و دارو منصوب می شوید تا به منظور انجام وظایف محوله و قانونی در قالب شرح وظایف و تفویض اختیار صادره از طرف ذیحساب وظایف و تفویض اختیار صادره از طرف ذیحساب مربوطه برابر ضوابط و مقررات عمل نمایید.
 

موفقیت شما را در انجام مسئولیت های محوله از خداوند بخشنده و مهربان که ناظر بر اعمال ماست، خواهانم.
 

این حکم تصریح دارد، مستفاد از ماده قانونی صدرالذکر مدت و زمان خاتمه این ماموریت به تشخیص معاونت نظارت مالی و خزانه دار کل کشور است.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir