يکشنبه, 15 تير 1399
  • ساعت : ۱۳:۳۴:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ 
  • کد خبر : ۱۹۴۳۴۲
    /  3
ششمین جلسه شورای هماهنگی دبیران کمیته های پدافند غیر عامل
ششمین جلسه شورای هماهنگی دبیران كمیته های اصلی پدافند غیر عامل در محل سالن جهاد اقتصادی برگزار شد
به منظور پیگیری تحقق اهداف و برنامه های پدافند غیر عامل، انجام هماهنگی های عملیاتی، ششمین جلسه شورای هماهنگی دبیران کمیته های پدافند غیر عامل وزارت متبوع در روز یکشنبه مورخ 1399/3/11 برگزار شد.

به منظور پیگیری تحقق اهداف و برنامه های پدافند غیر عامل، انجام هماهنگی های عملیاتی، ششمین جلسه شورای هماهنگی دبیران کمیته های پدافند غیر عامل وزارت متبوع در روز یکشنبه مورخ 1399/3/11 با حضور دکتر عسکری نماینده وزیر و مسئول کمیته اصلی پدافند ، سید مهدی فاطمی دبیر کمیته اصلی ، طزری مدیر کل اقتصادی سازمان پدافند غیر عامل و دبیران کمیته های پدافند غیر عامل دستگاه های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد برگزار شد.
در این نشست تحقق اهداف و دست یابی به سطح قابل قبول آمادگی وزارت امور اقتصادی و دارائی و دستگاه های تابعه برای مواجهه با شرایط بحران و اظطرار مورد بررسی و شیو ه های تضمین تداوم خدمت در شرایط بحران مورد ارزیابی و راستی آزمایی قرار گرفت .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.7.4.0