يکشنبه, 15 تير 1399
  • ساعت : ۱۱:۲۵:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ 
  • کد خبر : ۱۹۵۰۷۳
    /  6
برگزاری جلسه توجیهی و هماهنگی مدیران و کارشناسان مرکز حراست
جلسه توجیهی و هماهنگی با حضور رییس ،معاونین ،مدیران و كارشناسان مركز حراست در سالن جهاد اقتصادی برگزار گردید..
به منظور توجیه و هماهنگی برای تحقق اهداف و برنامه های مرکز حراست نشست موصوف در روز سه شنبه مورخ 99/4/3 با حضور سید مهدی فاطمی رییس مرکز ، معاونین و مدیران حراست های تابعه و کارشناسان مرکز حراست در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت متبوع برگزار گردید.

به منظور توجیه  و هماهنگی برای تحقق اهداف و برنامه های مرکز حراست نشست موصوف در روز سه شنبه مورخ 99/4/3 با حضور سید مهدی فاطمی رییس مرکز ، معاونین و مدیران حراست های تابعه و کارشناسان مرکز حراست در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت متبوع برگزار گردید.
در این نشست موضوع روشهای ارتقای کارآمدی حراستی برای مقابله با فساد و تحقق تکالیف دفاع اقتصادی مهمتریت محور این نشست بودو همچنین آقای مرادی به عنوان جانشین ریاست مرکز و آقایان قسمتی و تجدد به عنوان مشاورین این مرکز معارفه شدند

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.7.4.0