اوراق تسویه خزانه

 

بخشنامه مهم : تمدید مهلت استفاده از اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم و باز شدن زیر سامانه تسویه و تهاتر

 

اطلاعیه مهم فوری :  مانده ظرفیت بانکها پس از کسر تخصیص ها و اقساط تا 1398/11/28

تغییر آدرس سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه موضوع بخشنامه شماره 202600 / 57 مورخ 15 / 10 / 1398 

 

                                                                      

 

                                                                                                   

                         

                                                                   

 

ارتباط با کارشناسان اداره تسویه و تهاتر 


5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0