شنبه, 10 خرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ 
  • کد خبر : ۱۸۱۷۰۷
طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر دژپسند:
قائم مقام و اعضای هیات عامل سازمان حسابرسی منصوب شدند
  دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی ، طی احکام جداگانه ای فرهاد پناهی را به عنوان قائم مقام و عضو موظف هیات عامل سازمان حسابرسی و  نوروز داداش زاده، علیرضا اسعدی، قدرت اله اسماعیلی و محمود شالی را نیز به عنوان اعضای موظف هیات  عامل این سازمان منصوب کرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، وزیر اقتصاد احکام مذکور را به  استناد مفاد مواد 12 و 14 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی صادر نموده است.

بر اساس این گزارش در احکام مذکور بر، تمرکز سازمان بر وظایف حاکمیتی، بازنگری و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی، همکاری در بازنگری و اصلاح قوانین مادر مالی و اقتصادی، مشارکت در تنقیح قوانین مادر و شناسایی قوانین و مقررات منسوخ و منحل و اصلاح آنها به عنوان اولویت های برنامه ای سازمان حسابرسی تاکید شده است.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.6.3.0
    V5.6.3.0