سه‌شنبه, 21 آبان 1398
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ 
  • کد خبر : ۱۸۱۸۳۳
طی حكمی از سوی معاون وزیر اقتصاد
ذیحساب و مدیركل امور مالی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منصوب شد
سیدرحمت اله اکرمی طی حکمی علی ابراهیمی را به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حکم انتصاب نامبرده آمده است: با توجه به صورت جلسه شماره 39982. 21 مورخ 4. 3. 1398 کمیته سرمایه انسانی وزارت متبوع و در اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور به موجب این حکم به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ردیف پست سازمانی 78- 33) منصوب می شوید تا برابر ضوابط و مقررات قانونی به وظایف نظارتی و اجرایی خود عمل نمائید و در اجرای بخشنامه 52441. 10828. 53 مورخ 24. 12. 1377 موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 97 قانون محاسبات عمومی کشور سوابق ذیحسابی ها را از آقای اکبر جهان بخش ذیحساب قبلی تحویل گرفته و یک نسخه از صورت مجلس تنظیمی را به واحدهای ذیربط ارسال نمائید و مفاد آیین رفتار حرفه ای ذیحسابان و سوگندنامه ی ضمیمه آن همواره مدنظر قرار گیرد. همچنین مستفاد از ماده قانونی صدرالذکر مدت و زمان خاتمه این ماموریت به تشخیص معاونت می باشد. موفقیت شما را در انجام مسئولیت های محوله از خداوند بخشنده و مهربان که ناظر بر اعمال ماست، خواهانم.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0