سه‌شنبه, 21 آبان 1398
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ 
  • کد خبر : ۱۸۱۸۳۴
طی حكمی از سوی معاون وزیر اقتصاد
ذیحساب و مدیركل امور مالی سازمان هواپیمایی كشوری منصوب شد
سیدرحمت اله اکرمی طی حکمی اکبر جهان بخش را به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان هواپیمایی کشوری منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حکم انتصاب نامبرده آمده است: در اجرای ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور به موجب این حکم به سمت ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان هواپیمایی کشوری (ردیف پست سازمانی 80- 33) منصوب می شوید تا برابر ضوابط و مقررات قانونی به وظایف نظارتی و اجرایی خود عمل نمائید و در اجرای بخشنامه 53/10828/52441مورخ 24. 12. 1377 موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 97 قانون محاسبات عمومی کشور سوابق ذیحسابی ها را از آقای حسن شیخی ذیحساب قبلی تحویل گرفته و یک نسخه از صورت مجلس تنظیمی را به واحدهای ذیربط ارسال نمائید و مفاد آیین رفتار حرفه ای ذیحسابان و سوگندنامه ی ضمیمه آن همواره مدنظر قرار گیرد. همچنین مستفاد از ماده قانونی صدرالذکر مدت و زمان خاتمه این ماموریت به تشخیص معاونت می باشد. موفقیت شما را در انجام مسئولیت های محوله از خداوند بخشنده و مهربان که ناظر بر اعمال ماست، خواهانم.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.0.0
    V5.5.0.0