شنبه, 10 خرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ 
  • کد خبر : ۳۵۷۰۶
طی حكمی از سوی معاون وزیر اقتصاد
معاون ذیحساب و مدیر كل امور مالی گمرك ایران منصوب شد
سیدرحمت اله اکرمی طی حکمی داریوش فتحی سیابیدی را به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی گمرک ایران منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حکم انتصاب نامبرده آمده است: دراجرای ماده 32 قانون محاسبات عمومی کشور به موجب این حکم به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی گمرک ایران (ردیف پست سازمانی 204- 33) منصوب می شوید تا به منظور انجام وظایف محوله و قانونی در قالب شرح وظایف و تفویض اختیار صادره از طرف ذیحساب مربوطه برابر ضوابط و مقررات عمل نمایید. همچنین مستفاد از ماده قانونی صدرالذکر مدت و زمان خاتمه این ماموریت به تشخیص معاونت می باشد.
 

 

موفقیت شما را در انجام مسئولیت های محوله از خداوند بخشنده و مهربان که ناظر بر اعمال ماست، خواهانم.

امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.6.3.0
    V5.6.3.0