شنبه, 10 خرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ 
  • کد خبر : ۳۵۷۰۸
طی حكمی از سوی معاون وزیر اقتصاد
معاون ذیحساب و مدیركل امور مالی سازمان حج و زیارت منصوب شد
سیدرحمت اله اکرمی طی حکمی علی محمود آبادی را به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان حج و زیارت منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حکم انتصاب نامبرده آمده است: دراجرای ماده 32 قانون محاسبات عمومی کشور به موجب این حکم به سمت معاون ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان حج و زیارت (ردیف پست سازمانی 231- 33) منصوب می شوید تا به منظور انجام وظایف محوله و قانونی در قالب شرح وظایف و تفویض اختیار صادره از طرف ذیحساب مربوطه برابر ضوابط و مقررات عمل نمایید. همچنین مستفاد از ماده قانونی صدرالذکر مدت و زمان خاتمه این ماموریت به تشخیص معاونت می باشد.

 

 

موفقیت شما را در انجام مسئولیت های محوله از خداوند بخشنده و مهربان که ناظر بر اعمال ماست، خواهانم.

امتیاز :  ۴.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.6.3.0
    V5.6.3.0