يکشنبه, 15 تير 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 
  • کد خبر : ۱۹۵۱۴۹
تشریح عملکرد معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در ارائه گزارش بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی برای سه ماهه چهارم سال 1398:
به منظور احصاء و گزارش ارقام بدهی ها و مطالبات بخش عمومی و در اجرای حكم ماده مذكور از آبان ماه 1394 تا كنون بالغ بر 22 فقره گزارش بدهی ها و مطالبات در مقاطع سه ماهه و سالانه برای مراجع قانونی ذیربط تهیه شده است
تشریح عملکرد معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در ارائه گزارش بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی برای سه ماهه چهارم سال 1398: به منظور احصاء و گزارش ارقام بدهی ها و مطالبات بخش عمومی و در اجرای حکم ماده مذکور از آبان ماه 1394 تا کنون بالغ بر 22 فقره گزارش بدهی ها و مطالبات در مقاطع سه ماهه و سالانه برای مراجع قانونی ذیربط تهیه شده است / از سال 1395 تا کنون بیش از 110000 فقره گزارش از بیش از 3500 دستگاه اجرایی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه سماد دریافت شده است.

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور طی اطلاعیه ای، عملکرد این معاونت در ارائه گزارش بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی برای سه ماهه چهارم سال 1398، ارسالی به رییس جمهور را تشریح کرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در این گزارش می خوانیم: در اجرای حکم بند (ب) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گزارش بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی برای سه ماهه چهارم سال 1398، به منظور ارایه به کمیسیون های ذی ربط در مجلس شورای اسلامی در معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی) تهیه و برای رییس جمهور محترم ارسال شده است.

اطلاعیه تصریح دارد: به منظور احصاء و گزارش ارقام بدهی ها و مطالبات بخش عمومی و در اجرای حکم ماده مذکور از آبان ماه 1394 تا کنون بالغ بر 22 فقره گزارش بدهی ها و مطالبات در مقاطع سه ماهه و سالانه برای مراجع قانونی ذیربط توسط مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی با همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها تهیه شده است.

بنا بر اطلاعیه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، شایان ذکر است از سال 1395 تا کنون در اجرای بخشنامه شماره 136151/57 مورخ 26. 7. 1395 معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، بیش از 110000 فقره گزارش از بیش از 3500 نقطه گزارشگری (دستگاه اجرایی) به صورت الکترونیکی از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) دریافت شده که مبنای تهیه گزارش های مجموعه دولت و شرکت های دولتی بوده است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.7.4.0