جمعه, 20 تير 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ 
  • کد خبر : ۱۹۰۰۵۱
برگزاری كارگاه آموزشی بررسی قوانین و مقررات مالی برای ذیحسابان دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی
کارگاه آموزشی بررسی قوانین و مقررات مالی برای کلیه ذیحسابان دستگاه های اجرایی استان با حضور مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی، معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان و کارشناسان و مسئولین خزانه معین استان در محل سالن کنفرانس این اداره کل در تبریز تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی، در این جلسه علی اصغر عباس زاده مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی گفت: کاهش فروش نفت و پیش بینی تدارم این روند در آینده دولت را وادار به تامین هزینه های بودجه ای کشور غیر از درآمدهای نفتی کرده است که یکی از این روش ها تامین حداقل 32 درصد از بودجه از مولد سازی است.

وی افزود: انتظار ما از ذیحسابان آگاه سازی دستگاههای اجرایی نسبت به این موضوع است.

در ادامه سعید پنجه رئیس اداره اموال دولتی اداره کل در خصوص پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولتی گفت: هدف از این پروژه بهینه و متناسب سازی استفاده از اموال و دارایی های دولتی، پذیرش اقتصاد مردمی، کاهش حجم تصدی دولت در اقتصاد و برقراری انضباط مالی و بخش عمومی و قطع وابستگی به بودجه نفت است.

در پایان حاضرین در جلسه نکته نظرات و پیشنهاداتی را ارائه داده و تصمیماتی  نیز اتخاذ گردید.

شایان ذکر است این جلسه با دستورهای؛ بررسی تصویب نامه ها و بخشنامه های واصله و سایر موضوعات تشکیل شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.7.4.0