جمعه, 20 تير 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ 
  • کد خبر : ۱۹۰۰۵۳
پرداخت 7856میلیارد ریال اعتبارات هزینه ای و تملك دارایی های سرمایه ای در استان مازندران
در ده ماهه سالجاری مبلغ7856میلیارد ریال اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در استان مازندران پرداخت شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران، قاسم پیشه در راستای ارائه گزارش خدمات اقتصادی دستگاه های اجرایی به مناسبت گرامیداشت یوم الله دهه مبارک فجر طی گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: در 10 ماهه سالجاری مبلغ7856میلیارد ریال اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای دراستان مازندران پرداخت شد.

نماینده وزیر و مدیرکل اموراقتصادی و دارایی مازندران، درتشریح اعتبارات هزینه ای استان اظهار داشت: میزان اعتبارات مصوب سال 1398 استان ،بابت اعتبارات هزینه ای(حقوق و سایر) و ردیف های اعتباری مربوطه، مبلغ 9060 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با سال 1397 به میزان 49 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی درادامه گفت: مجموع پرداخت بابت اعتبارات هزینه ای درده ماهه سالجاری  به مبلغ 6585 میلیارد ريال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 57 درصد افزایش را نشان می دهد که از این میزان، بابت حقوق و مزایاي دستگاه های استاني مبلغ 3998ميليارد ريال پرداخت گردید که درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته به میزان 24 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی گفت: همچنین درده ماهه سالجاری  مبلغ 2587ميليارد ريال بابت سایر هزینه ها پرداخت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به میزان164 درصد افزایش را نشان می دهد.

قاسم پیشه درخصوص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اظهار داشت: میزان اعتبار مصوب سال 1398 بابت اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و ردیف های اعتباری مربوطه، مبلغ 15491 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال 97 به میزان 6 درصد افزایش را نشان می دهد که عملکرد اداره کل اموراقتصادی و دارایی مازندران درپرداخت نقدی بابت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در   ده ماهه سالجاری  مبلغ  497 ميليارد ريال  بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 7 درصد افزایش را  نشان می دهد.

وی همچنین اعلام نمود:میزان واگذاری اسنادخزانه اسلامی بابت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در 10 ماهه سالجاری مبلغ 774 میلیارد ریال بوده است .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.7.4.0