پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

علی عبداللهی

سمت: رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند


5.5.6.0
گروه دورانV5.5.6.0