پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

علی عبداللهی

سمت: رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند


گروه دورانV5.7.4.0