شنبه, 10 خرداد 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ 
  • کد خبر : ۱۸۵۴۳۸
طی احکام جداگانه ای از سوی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور صورت گرفت
انتصاب معاونان ذیحساب سه دستگاه اجرایی
طی احکام جداگانه ای از سوی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، معاونان ذیحساب و مدیر کل امور مالی مرکز آمار ایران، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان نقشه برداری کشور منصوب شدند.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، بر این اساس، "حمید رضا مشرف"، "شاهرخ اسماعیل زاده" و "جواد خرم آبادی" به ترتیب به عنوان معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی مرکز آمار ایران، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان نقشه برداری کشور منصوب شدند.

 

در حکم صادره از سوی "سید رحمت اله اکرمی" برای "مشرف"، "اسماعیل زاده" و "خرم آبادی" می خوانیم:

در اجرای ماده 32 قانون محاسبات عمومی کشور به موجب این حکم به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی منصوب می شوید تا به منظور انجام وظایف محوله و قانونی در قالب شرح وظایف و تفویض اختیار صادره از طرف ذیحساب مربوطه برابر ضوابط و مقررات عمل نمایید.

 

 موفقیت شما را در انجام مسئولیت های محوله از خداوند بخشنده و مهربان که ناظر بر اعمال ماست، خواهانم.

امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    5.6.3.0
    V5.6.3.0