جمعه, 20 تير 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ 
  • کد خبر : ۱۸۶۳۷۷
طی حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
"ابوالقاسم شمسی جامخانه" به سمت عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، "ابوالقاسم شمسی جامخانه" به سمت عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی منصوب شد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در حکم صادره از سوی دکتر فرهاد دژپسند برای "شمسی جامخانه" می خوانیم: نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و با استناد به مفاد تبصره 2 ماده 10 اساسنامه سازمان خصوصی سازی و پیشنهاد مورخ 20 شهریور ماه سال 1398 رییس کل سازمان مذکور، به موجب این حکم به مدت چهار سال به عنوان عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی منصوب
می شوید.

انتظار میرود تمام مساعی خود را با جلب توان تخصصی همکاران، کارشناسان و صاحب نظران به منظور انجام وظایف قانونی و به ویژه در راستای اهداف و برنامه های مندرج در سند راهبردی آن سازمان و همچنین تعامل سازنده و فعال با سازمان های ذیربط بکار گیرید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با رعایت اصصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، در انجام ماموریت ها و وظایف محوله موفق و موید باشید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.7.4.0