پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اخبار انتصابات مفا
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۱۹۳۹۶۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 
۱۳:۵۰:۴۱
وزیر اقتصاد در این حکم، از جمله "پیگیری و اجرای سیاست ها و خط مشی های اقتصادی و مالی کشور"، "پیگیری بهبود مستمر محیط کسب و کار"، "پیگیری امور مولد سازی دارایی های دولت" و "راهبری و مدیریت مرکز خدم ...

گروه دورانV5.7.4.0