پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اخبار انتصابات مفا
دسته بندي اخبار 
طی حكمی از سوی وزیر اقتصاد عضو موظف هیات عامل سازمان حسابرسی منصوب شد 
کد خبر : ۱۸۱۷۲۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ 
۱۳:۲:۲۴
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی محمود شالی را به سمت عضو موظف هیات عامل سازمان حسابرسی منصوب کرد.
طی حكمی از سوی وزیر اقتصاد عضو موظف هیات عامل سازمان حسابرسی منصوب شد 
کد خبر : ۱۸۱۷۲۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ 
۱۲:۵۱:۳۳
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی قدرت اله اسماعیلی را به سمت عضو موظف هیات عامل سازمان حسابرسی منصوب کرد.
طی حكمی از سوی وزیر اقتصاد عضو موظف هیات عامل سازمان حسابرسی منصوب شد 
کد خبر : ۱۸۱۷۲۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ 
۱۲:۴۸:۵
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی علیرضا اسعدی را به سمت عضو موظف هیات عامل سازمان حسابرسی منصوب کرد.
طی حكمی از سوی وزیر اقتصاد عضو موظف هیات عامل سازمان حسابرسی منصوب شد 
کد خبر : ۱۸۱۷۲۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ 
۱۲:۴۴:۲۲
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی نوروز داداش زاده را به سمت عضو موظف هیات عامل سازمان حسابرسی منصوب کرد.
کد خبر : ۱۸۱۷۱۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ 
۱۲:۴۰:۴۴
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی فرهاد پناهی را به سمت قائم مقام و عضو موظف هیات عامل سازمان حسابرسی منصوب کرد.
کد خبر : ۱۸۱۶۴۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ 
۱۲:۲۹:۱۳
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی علی فیروزی را به سمت رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار منصوب کرد.
کد خبر : ۱۸۱۶۴۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ 
۱۱:۱۷:۵۴
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی سیدجواد هاشمی را به سمت رییس هیات عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب کرد.
کد خبر : ۱۸۱۶۴۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ 
۱۰:۴۸:۱۹
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی محمدعلی افتخاری زیدآبادی را به سمت عضو هیات مدیره و قائم مقام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب کرد.
صفحه1از96123456...96.بعدي.برو

5.3.5.0
V5.3.5.0