اخبار انتصابات مفا
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۱۹۰۷۳۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ 
۲۰:۴۰:۳۴
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ عضو هیات رسیدگی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم منصوب شد.
کد خبر : ۱۹۰۷۰۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ 
۲۱:۵:۵۲
طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی بانکها، دکتر عباس عرب مازار و رضا حسینی هر یک به سمت هیات مدیره بانک کشاورزی منصوب شدند/ این احکام به استن ...
کد خبر : ۱۸۹۲۳۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ 
۹:۵۹:۴۸
طی حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی "سعید توتونچی ملکی" به سمت مدیر کل دفتر امور استانهای این وزارتخانه منصوب شد/ سعید توتونچی ملکی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی اقتصاد نظری و کارشناسی ارشد علو ...
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد صورت گرفت؛ انتصاب عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی 
کد خبر : ۱۸۸۵۰۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ 
۲۳:۱۵:۲۴
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی "حسن علایی" را به عنوان عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی منصوب کرد.
طی حکمی از سوی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور صورت گرفت؛ انتصاب معاون ذیحساب و مدیر كل امور مالی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
کد خبر : ۱۸۷۶۹۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ 
۱۴:۳۳:۸
طی حکمی از سوی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، "کورش ارشاد"، به عنوان معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب شد.
کد خبر : ۱۸۶۳۷۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ 
۱۳:۴۸:۲
طی حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، "ابوالقاسم شمسی جامخانه" به سمت عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی منصوب شد.
طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛ سرپرست بیمه ایران منصوب شد 
کد خبر : ۱۸۶۳۸۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ 
۱۵:۴۹:۴۶
دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی "محمد رضایی" را به عنوان سرپرست شرکت سهامی بیمه ایران منصوب کرد.
کد خبر : ۱۸۵۵۵۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ 
۱۵:۴۵:۹
دکتر فرهاد دژپسند طی حکمی دکتر علیرضا صالح را به سمت معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی منصوب کرد.
صفحه1از212.بعدي.برو

5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0