پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

معرفی

 

هادی عبداللهی

سمت: رییس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 

 


گروه دورانV5.7.4.0