مدیرکل

غلامرضا امین رفتاری

محل كار  اداره کل نظارت بر اجرای بودجه

سمت  مدیر کل

نشاني  وزارت امور اقتصادی و دارایی-طبقه چهارم اتاق 4323

تلفن محل كار  33967235/33967232

سوابق تحصيلي 
- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، تاریخ اخذ مدرک 12/11/1384. - کارشناسی حسابداری دولتی، تاریخ اخذ مدرک 26/11/1372. - دیپلم علوم تجربی، تاریخ اخذ مدرک دیپلم 30/3/1361.

سوابق كاري 
- مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه از 11/5/1394 تا کنون - دبیر ستاد بودجه وزارت امور اقتصادی و دارائی از تاریخ 1394 تاکنون - مدیر کل خزانه از تاریخ 12/4/1389 لغایت 11/5/1394. - سرپرست اداره کل خزانه 7/11/1388 لغایت 11/4/1389. - عضو کمیته تخصیص کشور از سال 1388 تاکنون. - عضو ستاد بودجه وزارت امور اقتصادی و دارائی از تاریخ 1389 تاکنون - معاون مدیر کل خزانه از تاریخ 1/10/1380 لغایت 6/11/1388. - رئیس اداره حسابداری از تاریخ 2/4/1373 لغایت 30/9/1380. - معاون اداره حسابداری از تاریخ 2/4/1372 لغایت 1/4/1373. - حسابدار از تاریخ 26/11/1362 لغایت 1/4/1372. - معاونت اداری و مالی گروه سرمایه گذاری لوءلوء سال 1383. - مدیر مالی شرکت سهامی (خاص) توسعه صنعتی لوءلوء (سرمایه گذاری در بورس) سال 1386تا 1388. - قائم مقام و عضو هئیت مدیره شرکت سهامی (خاص) جهان صبا خودرو سال 1381 تا 1385. - مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره خزانه در سال 1385. - مدیر مالی شرکت سهامی (خاص) شهاب شمس 1378 تا 1379. - مدیر مالی شرکت سهامی (خاص) جهان پایانه 1375تا 1377. - مدیر عامل شرکت حمل و نقل بین المللی چرخ برین 1375. - رئیس حسابداری شرکت سهامی (خاص) تهران چرخُُُُُُ از سال 1368تا 1374. - تدریس اصول حسابداری 1و2و3 و شرکتها در دانشگاه آزاد اسلامی سال 1389.

مهارت ها 
- مستندسازی فرآیندهای انجام کار مکانیزه بودجه عمومی دولت (دریافت‌ها و پرداختهای کشور) و سپرده دستگاههای اجرائی در وزارت امور اقتصادی ودارائی. - مشارکت در تهیه الگوی درآمدهای استانی و ملی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (پیوست شماره 2 قانون بودجه کل کشور). - طراحی و تدوین سامانه و ساختار نظام مالی پرداخت حقوق یکپارچه کارکنان رسمی و پیمانی دولت. - راهبری اجرا و استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ایزو 9001) خزانه. - طراحی و تدوین نظام مالی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و پیاده‌سازی آن در خزانه‌داری کل کشور. - تدوین و مستند‌سازی ریز حسابهای دریافت و پرداخت نهایی کشور در پایان هر سال و بستن حسابها به روش‌های نوین. - طراحی سیستم حسابداری یکپارچه خزانه داری کل کشور . - تحلیل گر سیستم‌های مالی و محاسباتی. - آشنایی با مهارت‌های هفت گانه کامپیوتر. - آشنایی با مدیریت و کنترل پرو‍ژه‌های تأسیساتی و صنعتی.


5.6.3.0
گروه دورانV5.6.3.0