پنج‌شنبه, 14 اسفند 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ 
  • کد خبر : ۲۰۳۵۴۶
معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای نتیجه سی‌ و سومین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ 1399/10/24 را اعلام كرد
بر اساس این اطلاعیه، حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، سی‌ و سومین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به مورخ 1399/10/24 برگزار شد، که طی آن ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بين‌بانکي کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌يابي شرکت مديريت فناوری بورس تهران و همچنین با استفاده از ساز و کار تعهد پذیره‌نویسی مبلغ 370ر2 میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، طی ماه‌های اخیر نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سی و سه هفته عرضه اوراق بدهی و هشت مرحله پذیره نویسی اوراق اقدام نموده است که از این طریق تاکنون، در مجموع 598ر147 میلیارد تومان شامل 898ر97 میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و 700ر49 میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام شده است. همچنین حسب تمهیدات اتخاذ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، متقاضیان می‎‌توانند در تمامی روزهای معاملاتی از طریق بازار سرمایه نسبت به خرید اوراق دولت در نمادهای منتشره اقدام نمایند. یادآور می‌شود پیش از این خرید اوراق دولت در بازار سرمایه صرفاً در یک روز معاملاتی در هر هفته میسر بود.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور طی ماه های اخیر نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری سی و سه هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوقهای سرمایه‌گذاری و شرکتهای تأمین مالی) و هشت مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مديريت فناوری بورس تهران اقدام نموده است.

بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه در هفته جاری سی‌ و سومین هفته عرضه اوراق بدهی، متعهد پذیره نویسی و همچنین عرضه روزانه اوراق مالی اسلامی درتاریخ‌‌های 20. 10. 1399 الی 24. 10. 1399 برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بين‌بانکي کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌يابي شرکت مديريت فناوری بورس تهران، مجموعاً مبلغ 370ر2 میلیارد تومان اوراق به شرح جدول شماره (1) به فروش رسید.

 

جدول شماره (1)؛ مشخصات فروش نقدی در سی‌ و سومین هفته عرضه اوراق بدهی دولت

منتهی به تاریخ 1399/10/24

 

 

شیوه عرضه/انتشار

نماد معاملاتی

سررسید اوراق

نرخ اسمی اوراق

نرخ بهره موثر اوراق

متقاضیان

مبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال)

 

عرضه اوراق مرابحه عام

اراد55

آذر1402

17%

%21.5

بازار پول

1.500.000

 

بازار سرمایه

3.456.432

 

اراد 60

دی 1402

17%

%21.5

بازار سرمایه

3.684.237

 

اراد64

بهمن 1401

16%

%20.5

بازار پول

9.600.045

 

اراد65

دی 1402

%17

21.5

بازار پول

462.645

 

جمع کل عرضه نقدی اوراق مرابحه عام

18.703.359

تعهد پذیره‌نویسی

اراد69

دی1403

%18

%22

بازار سرمایه

5.000.000

جمع کل متعهد پذیره نویسی

5.000.000

جمع کل

23.703.359

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی/معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور

 

 

این گزارش خاطر نشان می‌سازد، با انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری سی و دو هفته عرضه اوراق بدهی دولت و هفت مرحله پذیره‌نویسی اوراق تا تاریخ 1399/10/17، در مجموع معادل 228ر145 میلیارد تومان شامل 700ر49 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و 528ر95 میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده بود که جزئیات آن در جدول شماره (2) ارائه می‌شود:

 

 

 

جدول شماره (2)؛  جزییات عملکرد تامین مالی از محل عرضه اوراق مالی اسلامی در سال 1399

گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ 17/10/1399

مبالغ به میلیون ریال

شرح

تاریخ فروش نقدی

اوراق نقدی

اوراق غیر نقدی

جمع کل

نرخ میانگین وزنی بهره موثر هر هفته

 بازار پول

 بازار سرمایه

 جمع

اسناد خزانه اسلامی

انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا 1399/03/13

0

0

0

0

162,000,000

162,000,000

هفته اول

131399

%15,57

51,000,000

0

51,000,000

0

51,000,000

هفته دوم

1399/3/20

%15,57

49,000,000

0

49,000,000

15,000,000

64,000,000

هفته سوم

1399/3/27

%15,56

2,999,940

6,499,925

9,499,865

0

9,499,865

هفته چهارم

1399/4/3

%15,57

59,542,056

6,003,000

65,545,056

0

65,545,056

هفته پنجم

1399/4/10

%16,95

56,905,016

6,051,499

62,956,515

0

62,956,515

هفته ششم

1399/4/17

%17,79

12,522,900

34,894,013

47,416,913

0

47,416,913

هفته هفتم

1399/4/24

%18,46

60,942,725

18,116,190

79,058,915

0

79,058,915

هفته هشتم

1399/4/31

%19,19

43,298,400

18,372,794

61,671,194

0

61,671,194

هفته نهم

1399/5/7

%19,42

9,686,420

34,360,187

44,046,607

0

44,046,607

هفته دهم

1399/5/14

%20,19

14,807,520

12,995,340

27,802,860

0

27,802,860

هفته یازدهم

1399/5/21

%19,43

13,613,045

16,793,744

30,406,789

0

30,406,789

هفته دوازدهم

1399/5/26
1399/5/28

%20,79

5,474,930

39,736,449

45,211,379

0

45,211,379

هفته سیزدهم

1399/6/4
1399/6/5

%20,07

0

18,286,768

18,286,768

0

18,286,768

هفته چهاردهم

1399/06/12

%19,48

1,939,200

19,378,389

21,317,589

0

21,317,589

هفته پانزدهم

1399/06/16
1399/06/18

%20,16

25,614,287

28,569,856

54,184,143

0

54,184,143

هفته شانزدهم

1399/06/25

%19,86

17,440,972

13,325,450

30,766,422

0

30,766,422

هفته هفدهم

1399/07/01

%20,24

894,957

6,175,032

7,069,989

40,000,000

47,069,989

هفته هجدهم

1399/07/08

%20,73

3,753,640

2,937,246

6,690,886

50,000,000

56,690,886

هفته نوزدهم

1399/07/15

-

0

0

0

0

0

هفته بیستم

1399/07/22

%20,43

1,896,620

1,371,897

3,268,517

50,000,000

53,268,517

هفته بیست و‌یکم

1399/07/29

%21

0

395,233

395,233

0

395,233

هفته بیست و دوم

1399/08/6

%21

0

703.050

703.050

50.000.000

50.703.050

هفته بیست وسوم

1399/08/14

20,04%

11,966,810

0

11,966,810

0

11,966,810

هفته بیست وچهارم

1399/08/20

20.32%

472.500

2.999.232

3.471.732

0

3.471.732

هفته بیست و پنجم

1399/08/27

1399/09/03

21.32%

1.376.600

23.802.369

25.178.969

0

25.178.969

هفته بیست و ششم

1399/09/04

1399/09/05

21.26%

20.916.861

20.002.546

40.919.407

50.000.000

90.919.417

هفته بیست و هفتم

1399/09/08

1399/09/12

21.46

5.093.200

16.889.580

21.982.780

0

21.982.780

هفته بیستم و هشتم

1399/09/15
1399/09/19

20.93%

7.846.601

2.778.645

10.625.246

0

10.625.246

هفته بیستم و نهم

1399/09/22

1399/09/26

21.63%

11.755.375

37.068.291

48.823.666

0

48.822.666

هفته سی ام

1399/09/29

1399/10/3

21.14%

11.354.821

9.417.294

20.772.115

0

20.772.115

هفته سی و یکم

1399/10/06

1399/10/10

21.29%

8.080.125

2.065.427

10.145.552

80.000.000

18.145.552

هفته سی و دوم

1399/10/13

1399/10/17

20.85%

12.232.530

32.861.405

45.093.935

0

45.093.935

جمع کل انتشار/ عرضه اوراق

19.05%

522.428.050

432.850.851

955.278.901

497,000,000

1,452.278.901

 

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی/معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور

 

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور) حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع "روند تحولات متغیرهای اقتصادی"و "روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف" و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با درنظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاست‌گذاری پولی هر هفته نسبت به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادات خرید اقدام می‌نماید. همچنین حسب تمهیدات اتخاذ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، متقاضیان می‎‌توانند در تمامی روزهای معاملاتی از طریق بازار سرمایه نسبت به خرید اوراق دولت در نمادهای منتشره اقدام نمایند. یادآور می‌شود پیش از این خرید اوراق دولت در بازار سرمایه صرفاً در یک روز معاملاتی در هر هفته میسر بود.

بدیهی است نتیجه رویکرد صدرالذکر حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و در ادامه تعیین فاکتورهای کلیدی در پذیرش پیشنهادات بوده و خواهد بود.

 
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.13.0
    V5.7.13.0