پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فرم ارتباط مستقیم مردم باوزیر

شما می توانید از طریق شماره تلفن های:33967200 - 33967100 - 39902210 برای برقراری ارتباط با مسئولان، مشکلات، نظرها و پیشنهاد های خودرا درحوزه فعالیت ها ی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نموده و از طریق شماره تلفن های 33967207 - 39902279 موارد را پیگیری نمایید.


  تاریخ  1399/07/06
  نام  
  نام خانوادگي  
  شماره تماس  
  پست الكترونيك  
  موضوع پیام  
  شرح پيام  
  فایل پیوست  
    
...
 
  ارسال
5.7.10.0
گروه دورانV5.7.10.0