پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شناسه خدمات

  خدمات وزارت امور اقتصادی و دارایی

       شناسه خدمات            عنوان خدمت                                                             بستر ارائه خدمت

 

 1001113000- نظارت بر اموال غیرمنقول

      10011130103صدور گواهی های مرتبط با اسناد مالکیت دستگاههای اجرایی 

     10011130104- ارسال سند به دستگاه اجرایی یا دستگاه ثالث

      10011130105 - اعلام وصول دریافت اسناد مالکیت دستگاههای اجرایی

 10011132000-  ارائه اوراق بهادار 

     10011132100- توزیع اوراق بهادار

       10011132101 - ارائه تاییدیه اوراق بهادار برگشتی از معاونت نظارت مالی استان‌ها و دستگاه‎های اجرایی متمرکز

       10011132102 - ارائه تاییدیه انواع سفته و برات برگشتی از بانک

     10011132103 - بررسی صورت وضعیت گردش اوراق بهادار

       10011132104 - پرداخت حق‌العمل فروش بانک ملی ایران

 10011135000 -  نظارت بربیمه ها، بانک ها و صندوق ها

        10011135100- ارایه تاییدیه بودجه پیشنهادی بیمه‌ها بانکها و صندوق‌ها

      10011135101- صدور مجوز ترک تشریفات مناقصه و مزایده بانکهای دولتی

        10011135102‎ -  ارایه تاییدیه صورتهای مالی بانکها و بیمه‌ها و صندوق‌ها (دولتی -واگذار شده)

  10011137000 - پرداخت اعتبارات دولتی

        10011137100 - پرداخت حقوق کارکنان دولت

        10011137101 - پرداخت اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه‌های اجرایی

          10011137102 - پرداخت اعتبارات هزینه‌ای  سایر  دستگاه‌های اجرایی

        10011137103 - پرداخت اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های اجرایی

      10011137104 - پرداخت  حق الکشف کالا و ارز و استرداد اشتباه واریزی

        10011137105 - پرداخت وجوه حوادث غیرمترقبه و مناطق نفتخیز و محروم

      10011137106- ارائه تنخواه گردان رد وجوه اضافه دریافتی (وجوه عمومی)

      10011137107 - پرداخت منابع هدفمندی یارانه‌ها(مدیریت تامین)

      10011137108 -  انتقال سهم جمعیت هلال‌احمر و دیوان محاسبات کشور از درآمد عمومی به ردیف درآمد اختصاصی  آنها

      10011137109 - پرداخت اعتبارات استانی

       10011137110 - پرداخت سهم درآمدی درآمدها وسود سهام شرکتهای دولتی

       10011137111 - واریز مالیات و ارزش افزوده سود سهام شرکتهای دولتی 

 

     10011141000- ارائه نظر اصلاحی در ارتباط با پیش نویس استاندارد حسابداری عمومی

 10011144000 -  نظارت بر اجرای بودجه

       10011144100 - صدور مجوز پرداخت ديون بلامحل

       10011144101 - ارایه تاییدیه استمهال یا تقسیط بدهی اشخاص به دستگاه های اجرایی

     10011144102 -صدور تضمین و سفته برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

     10011144103 - ارائه تاییدیه تخصیص بودجه

  10011145000 - ارائه گزارش های پایش و نظارت مالی دولت

     10011145100 - ارائه گزارش عملکرد مالی دولت

      10011145101 - ارائه گزارش رصد منابع

        10011145102 - ارائه گزارش بدهی‌ها و مطالبات عمومی 

      10011145103 - ارائه گزارش حساب درآمدی وجوه عمومی (حساب 8001)

        10011145104-  ارائه گزارش صورت مالی و تراز دولت

        10011145105 -  ارائه گزارش حسابرسي نهادهاي عمومي غيردولتي

       10011145106- ارائه گزارش ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور

        10011148000 -  رسیدگی به شکواییه‌های مودیان مالیاتی   

      10011152000 - ارائه فهرست حسابداران رسمی

 

      10011153000- ارائه صورتحساب عملكرد بودجه‌اي سالانه كل كشور و اصلاحيه آن

      10011154000 -  تعيين تكليف علي‌الحساب و پيش پرداخت‌هاي سنواتي فاقد (و ياناقص) اسناد و مدارك

10011155000 - ارائه تاییدیه های خزانه

     10011155100- ارائه تاییدیه درآمد ماده 40 

       10011155101 - ارائه تاییدیه وصول سپرده(دستگاه های اجرایی و خزانه های معین

     10011155102 - ارائه تاییدیه منابع  و مصارف دستگاه اجرایی

 

       10011158000 انتصاب ذیحساب و معاون ذیحساب  

10012093000 -  نظارت بر شرکت های دولتی

     10012093100 ارایه تاییدیه بودجه پیشنهادی شرکتهای دولتی 

       10012093101 - ارایه تاییدیه صورتهای مالی شرکتهای دولتی  

 10012094000 -  نظارت بر اموال منقول

     10012094100_بازرسی اموال منقول دولتی

       10012094101_صدور مجوز مربوط به فروش، انتقال و جابه‌جایی اموال منقول

       10012094102_اعلام وصول صورتحساب اموال منقول رسیده و فرستاده

 10012097000- ارائه خدمات امورر بانکی حساب های دولتی

      10012097100 - افتتاح حساب دولتی 

        10012097101  -   انسداد حساب دولتی

        10012097102 - رفع انسداد حساب دولتی 

        10012097103 - تغییر عنوان حساب دولتی

        10012097104 - تغییر امضا و مهر حساب دولتی

      10012097106- افتتاح حساب ارزی دولتی

       10012097107 - ارائه شناسه واریز به دستگاه‌های اجرایی

 

     10012098000 -  پرداخت تنخواه سپرده دستگاه‌های اجرایی و تسویه آن

ا 10012099000 -ارائه خدمت مربوط به بازپرداخت تسهیلات دریافتی طرح های عمرانی انتفاعی به خزانه (وام موضوع ماده 32 ق ب

         10012099100-  تعیین نحوه بازپرداخت وام موضوع ماده 32 ق ب ب

       10012099101 - ارائه تاییدیه حسابداری (مربوط به بازپرداخت وام موضوع ماده 32 ق ب ب

       10012100000 - انتقال بدهي شركت هاي دولتي به دولت  

  10012101000 - تامین منابع مالی مورد نیاز دستگاه ای اجرایی

         10012101100 - ارسال حکم انتشار اوراق خزانه اسلامی   

         10012101101- ارسال حکم انتشار اوراق مشارکت تسویه بدهی 

       10012101102 - ارسال حکم انتشار، واگذاری و تسویه صکوک اجاره 

  تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات عمومی

      1001212100 -  صدور مجوز تهاتر مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی با بدهی شرکت‌های دولتی به آنان  

        10012102101 - صدور اوراق تسویه خزانه (منتقل شده به  شرکت‌های دولتی)  

 

        10012103000  تایید ادعای مطالبات و بدهی‌های دولتی   

  10012104000 - پاسخ به استعلامات حوزه مالی دولت

       10012104100_پاسخ به استعلام نظام نوین اموال منقول دولتی

     10012104101_ پاسخ به استعلام در خصوص اموال غیر منقول 

       10012104102-پاسخ به استعلام در خصوص امور مالی و محاسباتی (حوزه بودجه)

       10012104103- پاسخ به استعلام منابع و مصارف بودجه و تخصیص اعتبارات

       10012104104-پاسخ به استعلام امور ذیحسابی

      10012104105 -پاسخ به استعلام حسابداری

      10012104106 پاسخ به استعلام وضعیت حقوق شرکتها

    10012105000 - ارائه پیشنویس قوانین و تدوین مقررات مالی دولت

  10031157000 -  ارائه مجوزهای مرتبط با خودروهای دولتی

      10031157100_صدور مجوز شماره گذاري خودروهاي خريداري شده دولتی 

       10031157101_صدور مجوز انتقال و تغيير مالكيت خودرو دولتي

       10031157102_صدور مجوز اسقاط، خرید و فروش خودرو دولتی

       10031157104_ارائه مجوز صدور سند فروش خودرو دولتی

       10031157105_صدور مجوز تعويض پلاك خودرو دولتی

       10031157106_صدور مجوز فک پلاك خودروهاي دولتي  

      10031157107_صدور مجوز تبدیل پلاک خودروهای دولتی به غیردولتی

      10031157108_صدور مجوز دریافت خودرو اهدایی 

      10031157109_صدور مجوزانتقال خودرو دولتی خسارتی و سرقتی به بیمه

      10032095000_صدور مجوز خرید، فروش،شماره‌گذاری، تعویض پلاک یا اسقاط موتورسیکلت

  10032096000 - ارائه مجوزهای مرتبط با ماشین های نقش تمبر

       10032096100_صدور مجوز ورود ماشینهای نقش تمبر

       10032096101_صدور مجوز استفاده از ماشین‌های نقش تمبر

       10032096102_صدور مجوز تعمیر ماشین‌های نقش تمبر

13011143000 تسهیل و ساماندهی صدور مجوز کسب وکار

 

 


5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0