افراد کم توان

توضيح:


اين صفحه جهت استفاده افراد كم‌توان (كم بينا و كم

شنوا) ايجاد گرديده است.
 

فايل صوتي متن  (آدرس و شماره تماس وزارت امور اقتصادی و دارایی)

 

 

آدرس پستي حوزه ستادي وزارت امور اقتصادی و دارایی:


تهران،میدان امام خمینی،خیابان خیام، خیابان صوراسرافیل، درب دو شمالی


كدپستي:1114943661                            

پست الكترونيكي:

 

info @ mefa.gov.ir

تلفن‌خانه:

فاکس:

39909

39967627

 

دسترسي‌ها و پاركينگ:

 

  خیابان خیام شمالی، خیابان داور، درب هلال احمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6.0.5.0
گروه دورانV6.0.5.0