پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بخشنامه ها
اندازه پرونده: 10800 bytes خلاصه

اطلاعیه شماره 1 در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی موارد ضروری (مورخ 22/1/1395)

اندازه پرونده: 289861 bytes خلاصه
موارد عدم مصداق شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد استانها سال 1393 (پیرو)
اندازه پرونده: 290364 bytes خلاصه
موارد عدم مصداق شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد استانها سال 1393
اندازه پرونده: 167112 bytes خلاصه
شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سطح ملي سال 1392 و 1393
اندازه پرونده: 17303 bytes خلاصه
شاخص هاي اختصاصي برش استاني ادارات كل گمرك جمهوري اسلامي ايران سال 1392
اندازه پرونده: 18059 bytes خلاصه
شاخص هاي اختصاصي برش استاني ادارات كل امور مالياتي سال 1392
اندازه پرونده: 20421 bytes خلاصه
شاخص هاي اختصاصي برش استاني ادارات كل امور اقتصادي و دارايي سال 1392
اندازه پرونده: 3286946 bytes خلاصه
بخشنامه و شاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد سال 1392
اندازه پرونده: 655651 bytes خلاصه
بخشنامه شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1392 و 1393
اندازه پرونده: 220759 bytes خلاصه
درخواست شاخص هاي اختصاصي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي ارزيابي عملكرد سال 92
صفحه1از212.بعدي.برو

5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0