دوشنبه, 31 شهريور 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ 
  • کد خبر : ۱۸۷۶۹۸
طی حکمی از سوی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور صورت گرفت؛
انتصاب معاون ذیحساب و مدیر كل امور مالی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
طی حکمی از سوی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، "کورش ارشاد"، به عنوان معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب شد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در حکم صادره از سوی سید رحمت الله اکرمی خطاب به "ارشاد" می خوانیم: در اجرای ماده 32 قانون محاسبات عمومی کشور، به موجب این حکم به سمت معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب می شوید تا به منظور انجام وظایف محوله و قانونی در قالب شرح وظایف و تفویض اختیار صادره از طرف ذیحساب مربوطه برابر ضوابط و مقررات عمل نمایید، همچنین مستفاد از ماده قانونی صدرالذکر، مدت و زمان خاتمه این ماموریت به تشخیص معاونت می باشد.

 

موفقیت شما را در انجام مسئولیت های محوله از خداوند بخشنده و مهربان که ناظر بر اعمال ماست، خواهانم.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.10.0
    V5.7.10.0