چهارشنبه, 9 مهر 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ 
  • کد خبر : ۱۹۲۰۳۳
دكتر فرهاد دژپسند طی حكمی محمد مهدی اعلایی را به سمت عضو موظف هیئت مدیره شركت سهامی بیمه ایران منصوب كرد
دكتر فرهاد دژپسند طی حكمی محمد مهدی اعلایی را به سمت عضو موظف هیئت مدیره شركت سهامی بیمه ایران منصوب كرد/ اعلایی دارای مدرك تحصیلی كارشناسی اقتصاد و كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی به ترتیب از دانشگاه های تهران و مفید است و در سوابق شغلی وی نیز مسئولیت هایی چون معاونت توسعه مدیریت و منابع شركت سهامی بیمه ایران، معاونت استانداری خراسان رضوی، مدیركلی توسعه كارآفرینی وزارت كار و مدیركلی تعاون در استان‌های آذربایجان شرقی و زنجان به چشم میخورد.

 به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، وزیر اقتصاد این حکم را به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی بیمه ایران صادر نموده است.
بر اساس این گزارش، اعلایی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی اقتصاد و  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی به ترتیب از دانشگاه های  تهران و مفید است و در سوابق شغلی وی نیز مسئولیت هایی چون معاونت توسعه مدیریت و منابع شرکت سهامی بیمه ایران، معاونت استانداری خراسان رضوی، مدیرکلی توسعه کارآفرینی وزارت کار و مدیرکلی تعاون در استان‌های  آذربایجان شرقی و زنجان به چشم می خورد.

امتیاز :  ۳.۰۴ |  مجموع :  ۴۶

برچسب ها

    5.7.12.0
    V5.7.12.0