دوشنبه, 5 آبان 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ 
  • کد خبر : ۱۹۶۸۰۷
دكتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حكمی، سید فرید موسوی را به سمت عضو موظف هیات مدیره بانك ملی ایران منصوب نمود.
دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی، سید فرید موسوی را به سمت عضو موظف هیات مدیره بانک ملی ایران منصوب نمود. سید فرید موسوی دارای مدرک تحصیلی دکترای مدیریت در رشته تولید و عملیات از دانشگاه تربیت مدرس، و رساله دکتری وی نیز با عنوان طراحی مدل سرآمدی مدیریت نو آوری در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ترکیبی می باشد / بر اساس این گزارش، در سوابق شغلی عضو جدید هیأت مدیره بانک ملی ایران مسئولیت هایی چون، عضویت هیات علمی دانشگاه خوارزمی، نمایندگی دوره دهم مجلس شورای اسلامی، نائب رییسی کمیسیون اقتصادی و عضو کمیته بانک و بیمه دوره دهم مجلس شورای اسلامی و عضویت در هسته اندیشه ورزی وزارت امور اقتصادی ودارایی به چشم می خورد / این گزارش می افزاید، موسوی در بانک توسعه صادرات نیز تصدی مسئولیت هایی چون معاون اداره مدیریت دانش ، سرپرست اداره پژوهش و آموزش ، دبیر کمیته عالی سنجش و ارتقای بهره وری و عضو کمیته راهبری طرح مهندسی مجدد فرآیند های این بانک را عهده دار بوده است.

دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی، سید فرید موسوی را به سمت عضو موظف هیات مدیره بانک ملی ایران منصوب کرد.
به گزارش شبکه اقتصادی و دارایی ایران ( شادا) سید فرید موسوی دارای مدرک تحصیلی دکترای مدیریت در رشته تولید و عملیات از دانشگاه تربیت مدرس، و رساله دکتری وی نیز با عنوان طراحی مدل سرآمدی مدیریت نو آوری در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ترکیبی می باشد.
همچنین مدارک تحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی موسوی نیز به ترتیب در رشته های مدیریت صنعتی (تولید و عملیات) از دانشگاه تهران و مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران است.
بر اساس این گزارش، در سوابق شغلی عضو جدید هیأت مدیره بانک ملی ایران مسئولیت هایی چون،  عضویت هیات علمی دانشگاه خوارزمی، نمایندگی دوره دهم مجلس شورای اسلامی، نائب رییسی کمیسیون اقتصادی و عضو کمیته بانک و بیمه دوره دهم مجلس شورای اسلامی و عضویت در هسته اندیشه ورزی وزارت امور اقتصادی ودارایی به چشم می خورد.
این گزارش می افزاید؛ موسوی در بانک توسعه صادرات نیز تصدی مسئولیت هایی چون معاون اداره مدیریت دانش، سرپرست اداره پژوهش و آموزش، دبیر کمیته عالی سنجش و ارتقای بهره وری و عضو کمیته راهبری طرح مهندسی مجدد فرآیند های این بانک را عهده دار بوده است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.13.0
    V5.7.13.0