دوشنبه, 5 آبان 1399
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ 
  • کد خبر : ۱۹۹۳۳۳
دكتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی احكام جداگانه ای عمادالدین سخایی و ابراهیم صیامی عراقی را به ترتیب به عنوان مدیركل دفتر مطالعات بازار های مالی و بازرگانی و مدیركل دفتر مطالعات آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه منصوب نمود
دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی احکام جداگانه ای عمادالدین سخایی و ابراهیم صیامی عراقی را به ترتیب به عنوان مدیرکل دفتر مطالعات بازار های مالی و بازرگانی و مدیرکل دفتر مطالعات آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه منصوب نمود.

دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی احکام جداگانه ای عمادالدین سخایی و ابراهیم صیامی عراقی را به ترتیب به عنوان مدیرکل دفتر مطالعات بازار های مالی و بازرگانی و مدیرکل دفتر مطالعات آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه منصوب نمود.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران - شادا- دکتر فرهاد دژپسند در حکم انتصاب عمادالدین سخائی مواردی چون "تحقیق و بررسی پیرامون بازار های مالی و روش ها و ابزار های تامین مالی"، "مشارکت در تدوین سیاست های تنظیم بازار و بازرگانی داخلی"، "تحقیق و بررسی پیرامون تحولات بازار ارز و سیاست های ارزی" و "تدوین و ارائه الگوهای کمی برای بررسی مسایل بازار های مالی و بازرگانی" را به عنوان اولویت های برنامه ای وی تعیین نموده است.
گفتنی است، "عمادالدین سخائی" دارای مدرک دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی، و پیش از این نیز مدیر کل دفتر "آینده پژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی" وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.
از سخایی تا کنون علاوه بر تدریس دروس اقتصادی در دانشگاه ها، بیش از هشت مقاله، تالیف و ترجمه کتاب با موضوعات مختلف اقتصادی منتشر شده است.
بر اساس این گزارش در حکم انتصاب ابراهیم صیامی عراقی به اولویت ها و برنامه های آتی دفتر مطالعات آینده پژوهی ، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی از جمله، طراحی مدل های اقتصادی با هدف شبیه سازی سیاست های اقتصاد کلان، پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی و مطالعه مدل های بین المللی به منظور شناسایی عوامل موثر بر تعامل با اقتصاد جهانی اشاره شده است.
بنابر این گزارش صیامی مدیرکل جدید دفتر مطالعات آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی نیز دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته اقتصاد و در حال حاضر نیز در مرحله دفاع از رساله دکتری علوم اقتصادی خود با گرایش اقتصاد سنجی از دانشگاه علامه طباطبایی است وی پیش از این تصدی معاون دفتر مذکور را بر عهده داشته است.
اندازه گیری تغییرات رفاهی مصرف کنندگان در ایران با استفاده از شاخص درست هزینه زندگی، شناسایی ادوار بخش مسکن در اقتصاد ایران با استفاده از شاخص ترکیبی پیشرو، شناسایی ادوار تجاری در اقتصاد ایران، تجزیه و تحلیل مقایسه وضعیت رفاهی خانوارهای شهری و روستایی کشور طی برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی و ارزیابی مدلهای اقتصاد سنجی با روش های مبتنی بر ریاضیات از جمله اقدامات و پژوهشهایی است که در رزومه مدیر کل جدید دفتر مطالعات آینده پژوهی وزارت اقتصاد به آن اشاره شده است.

امتیاز :  ۲.۳۳ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    5.7.13.0
    V5.7.13.0